ทำไม คุณควรรีบรักษาเบาหวาน?

เบาหวาน เป็นภัยเงียบที่หลายๆคนมองข้าม เนื่องจากในระยะเริ่มต้น ระดับน้ำตาลไม่ถึง 200 จะไม่มีอาการอะไร แต่ถ้าปล่อยไว้ อาการก็จะแสดงมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมีอาการรุนแรง เช่น ปัสสาวะเยอะ หิวน้ำบ่อย ผอมลง น้ำหนักลด เพลีย ชาตามมือตามเท้า เรียกว่าเบาหวานแสดงอาการชัดเจน

อัตราการเสียชีวิต ไม่ได้เกิดจากโรคเบาหวานเอง แต่เกิดจากโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เนื่องจากมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นเลือดแข็งและแตกได้ง่าย ที่พบได้บ่อยคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคตา โรคปลายประสาทอักเสบ

ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยเบาหวาน จะพบโรคแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่ง มีการศึกษา พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ป่วยเบาหวานจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน นอกจากทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงานแล้ว ยังทำให้สูญเสียคุณภาพชีวิตและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากมาย

เบาหวานทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัว เพราะว่ามันเดินทางไปตามเส้นเลือดทุกอณูในตัวเรา ถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดมากเกินไป น้ำตาลที่ย่อยไม่หมดและแปรสภาพไปทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานผิดปกติ

สมมติคุณเริ่มมีอาการเบาหวานที่แสดงอาการชัดเจนปีนี้ แต่คุณมีภาวะน้ำตาลสูงเรื้อรังมานาน 10 ปี ในช่วง 10 กว่าปีที่อยู่กับเบาหวาน ร่างกายคุณก็โดยทำร้ายไปเยอะแล้ว ไม่ว่าอาการ ตาเสีย ไตเสีย เส้นเลือดหัวใจเริ่มตีบ หลอดเลือดสมองเริ่มตีบ สิ่งเหล่านี้ไม่มีอาการทั้งนั้น ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ คุณจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคตามที่กล่าวมาข้างต้น